Sinds 1999

Bij de oprichting van SCORE werden we door velen gezien als ‘Willie Wortels’ of ‘Nerds’. Waarom? We hadden het in 1999 over het internet en wat de mogelijkheden waren. Dit ging zover dat we werden ingehuurd door Senter (onderdeel ministerie van Economische Zaken in Nederland) om een visie te ontwikkelen. De opdracht was om duidelijk te maken hoe de werkplek in de toekomst eruit zou gaan zien. De eerste websites die we voor onze opdrachtgevers maakten waren een online folder of catalogus. Yahoo en Alta Vista waren toen de tech-bedrijven die al snel door Google uit de markt werden gedrukt.

Tegenwoordig

Nog altijd zijn we gefascineerd door de mogelijkheden die het internet biedt en hebben klanten over de hele wereld. De online folder werd een gebruiksvriendelijke website en de online catalogus werd een volledig op zichzelf draaiende webshop. Steeds vaker werden we ingeschakeld voor de online promotie van bestaande websites en webshops. Zo zijn uitgegroeid tot een allround, internationaal opererende backlink provider waar professionals backlinks kopen. en hun linkbuilding uitbesteden. We werken hierin alleen samen met serieuze bedrijven in de wereld van SEO en online marketing.

We kunnen onze diensten aanbieden tegen realistische bedragen, omdat we zelf eigenaar zijn van de meest krachtige domeinen en samenwerkingen met degelijke hostingpartijen. 

Since 1999

When SCORE was founded, we were seen by many as “Willie Roots” or “Nerds. Why? In 1999 we were talking about the Internet and what the possibilities were. This went so far that we were hired by Senter (part of the Ministry of Economic Affairs in the Netherlands) to develop a vision. The assignment was to make clear what the workplace would look like in the future. The first websites we created for our clients were an online folder or catalog. Yahoo and Alta Vista were then the tech companies that were soon pushed out of the market by Google.

Today

We are still fascinated by the possibilities offered by the Internet and have customers all over the world. The online brochure became a user-friendly website and the online catalog became a fully self-contained webshop. More and more often we were called in for the online promotion of existing websites and webshops. This has grown into an all-round, internationally operating backlink provider where professionals buy backlinks and outsource their link building. We only work with serious companies in the world of SEO and online marketing.
We can offer our services at realistic rates because we own the most powerful domains ourselves and partner with solid hosting companies.